Spotlights

February 2023 – Lisa Richards Diebel

February 2023 – Vivian Anugwom, MHA, MS, CHES

January 2023 – Lindsey Niswanger, MHA, MPH

January 2023 – Kathleen Hustad

December 2022 – Dawn Simonson, MPA

December 2022 – Joy King

November 2022 – Diane Nanstad

November 2022 – Kate Shields Stenzinger

October 2022 – Lea Kaiser

October 2022 – Tara Florek

September 2022 – Tami Hedrick

September 2022 – Lori Nelson, MBA

WHL Trust